Nika, 50×40 cm, akril-ulje na platnu
Nika, 50×40 cm, akril-ulje na platnu, 2022. – For sale