Novi Lorenco, 60×60 cm, akril-ulje na platnu, 2019.
Novi Lorenco, 60×60 cm, akril-ulje na platnu, 2019.

SOLD