Mala-Dunja, 40×40 cm, akril-ulje na platnu, 2013.
Mala-Dunja, 40×40 cm, akril-ulje na platnu, 2013.

 FOR SALE