Inicijacija, 54×65 cm, akril-ulje na platnu, 2023.
Inicijacija, 54×65 cm, akril-ulje na platnu, 2023. – For sale